Загальнi сбори

Вищий орган управління кластеру, що має право приймати рішення з усіх питань діяльності кластеру.

 • Затверджує план робіт і бюджет кластеру на рік
 • Заслуховує і затверджує річні звіти Голови наглядової ради, наглядової ради, інших органів
 • Затверджує розміри членських внесків
 • Приймає рішення про інших дорадчих, тимчасових, допоміжних та інших органів кластеру
 • Стверджує етичні стандарти і стандарти корпоративної соціальної відповідальності членів кластеру
 • Захищати бізнес в умовах зовнішньої загрози
 • Приймає рішення про ліквідацію кластеру та його реорганізацію

Наглядова рада

Юридична форма управління кластером – неприбуткова громадська спілка. Голова наглядової ради: Є Керівником кластеру і має всі повноваження Керівника Спілки, які передбаченi Статутом та чинним законодавством України, в тому числі:

 • Здійснює поточне керівництво діяльністю кластеру
 • Розпоряджається майном і коштами кластеру в рамках бюджету та окремих кошторисів за проектами, згідно з рішенням загальних зборів, наглядової ради
 • Представляє кластер з питань його діяльності перед третіми особами у відповідності зі своїми повноваженнями
 • Звітує перед загальними зборами і наглядовою радою
Михайлов Юрій голова наглядової ради

Засновник і керівник групи компаній «Юнітек» Кандидат сільськогосподарських наук. Проходив успішне навчання в Голландських компаніях на базі університету De Baak Management Centrum VNO-NCW, Noordwijk

Наглядова рада - постійно діючий виконавчий колегіальний орган. Здійснює загальне керівництво діяльністю кластера, представляє інтереси його членів в період між Загальними зборами, здійснює контроль за діяльністю інших органів кластеру, що утворені відповідно до Статуту та положень кластеру.

 • Здійснює загальне керівництво діяльністю кластера
 • Контролює діяльність Голови наглядової ради та менеджера кластера, приймає рішення про їх призначення та звільнення з посади
 • Розробляє та подає на затвердження Загальних зборів положення щодо сплати членських внесків
Сухина Сергій заступник Голови

Директор Артика+, входить в ТОП-20 провідних юристів України у сферi агробізнесу по рейтингу Ukrainian Law Firms 2018

Скорик Олександр член наглядової ради

Директор МК М’ясний,, входить в ТОП-20 провідних юристів України у сферi агробізнесу по рейтингу Ukrainian Law Firms 2018

Ботштейн Ігор голова наглядової ради

Директор Unitek, входить в ТОП-20 провідних юристів України у сферi агробізнесу по рейтингу Ukrainian Law Firms 2018

Наумов Артем асоційований партнер ILF

Асоційований партнер ILF, входить в ТОП-20 провідних юристів України у сферi агробізнесу по рейтингу Ukrainian Law Firms 2018

Менеджмент кластеру

 • Здійснює організацію і супроводження проектів кластеру
 • Виступає комунікатором між членами кластеру
 • Веде документацію, в тому числі реєстр членів кластеру
 • Представляє кластер з питань його діяльності перед третіми особами у відповідності зі своїми повноваженнями
 • Контролює своєчасність сплати членських внесків членами кластеру
 • Звітує перед загальними зборами і наглядовою радою
Лепцова Катерина менеджер кластеру

Тимчасово або постійно діючий дорадчий орган (залежить від проекту), що гуртує на добровільних засадах навколо себе членів кластеру, зацікавлених у реалізації проектів у певних сферах діяльності. Член кластеру може бути членом як декількох комітетів, так і не брати участь в роботі жодного з них.

 • Iніціює створення проекту
 • Ставить завдання менеджеру кластера
 • Члени комітету беруть участь у реалізації проектів, що ними ініційовані
 • Члени комітету представляють кластер з питань його діяльності перед третіми особами у відповідності зі своїми повноваженнями

Комiтет Плодоовочiвництва

Опис дiяльностi комiтету Тимчасово або постійно діючий дорадчий орган (залежить від проекту), що гуртує на добровільних засадах навколо себе членів кластеру, зацікавлених у реалізації проектів у певних сферах діяльності. Член кластеру може бути членом як декількох комітетів, так і не брати участь в роботі жодного з них.

Комiтет Плодоовочiвництва

Опис дiяльностi комiтету Тимчасово або постійно діючий дорадчий орган (залежить від проекту), що гуртує на добровільних засадах навколо себе членів кластеру, зацікавлених у реалізації проектів у певних сферах діяльності. Член кластеру може бути членом як декількох комітетів, так і не брати участь в роботі жодного з них.

Катерина Лепцова менеджер кластеру